#3 Thiết kế website, landing page miễn phí với Google Site | Thiết lập tên miền riêng

khóa học digital marketing

#3 Thiết kế website, landing page miễn phí với Google Site | Thiết lập tên miền riêng

Đây là videos thứ 3 trong loạt series videos về thiết kế website, landing miễn phí với Google Site.

Trong videos này Thắng sẽ hướng dẫn cách trỏ domain riêng cho Google Site.

Trong videos này thì Thắng làm trực tiếp với công cụ quản lý tên miền CloudFlare, tên miền Thắng đã trỏ DNS về CloudFlare để quản lý.

Các bạn nào không biết hoặc không trỏ tên miền về CloudFlare thì có thể làm bình thường ở công cụ quản lý tên miền của bạn, công việc cơ bản là thêm 2 trường DNS như trong videos Thắng hướng dẫn.

Trỏ tên miền riêng cho Google Site:
– Add domain vào Google Site và thực hiện Verify tài khoản Google Webmaster Tool.
– Tiếp theo là trỏ DNS.
– Chờ cập nhập DNS là load lại với tên miền vừa Add.

Mọi người xem videos hướng dẫn chi tiết bên dưới nhé:

Thiết kế website, landing page miễn phí với Google Site | Thiết lập tên miền riêng

Hoặc xem trực tiếp trên kênh youtube ở đây nhé: #3 Thiết kế website, landing page miễn phí với Google Site | Thiết lập tên miền riêng

Đánh giá post

 

dịch vụ digital marketing trọn gói