HƯỚNG DẪN QUẢNG CÁO FACEBOOK ADS CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU 2024 | BÀI 3

khóa học digital marketing

HƯỚNG DẪN QUẢNG CÁO FACEBOOK ADS CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU 2024 | BÀI 3

Trong bài học ngày hôm nay chúng tao sẽ học các vấn đề liên quan đến viết nội dung quảng cáo, các ứng dụng các công cụ AI để làm ra 1 nội dung quảng cáo hoàn chỉnh đạt chất lượng.

Nội dung:

0:00 | mở đầu
0:04 | giới thiệu
1:05 | intro
1:18 | bắt đầu, bố cục nội dung quảng cáo facebook
5:16 | sử dụng công cụ AI làm nội dung
15:15 | sử dụng công cụ thiết kế CANVA
20:50 | kết thúc

Xem chi tiết trong video bên dưới:

Hoặc xem trực tiếp trên kênh: HƯỚNG DẪN QUẢNG CÁO FACEBOOK ADS CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU 2024 | BÀI 3

Đánh giá post

 

dịch vụ digital marketing trọn gói